Gənc Tamaşaçılar Teatrının mart repertuarı açıqlanıb.

İqtisadiyyat.az xəbər verir ki, teatrın mart ayı üzrə ilk tamaşası P.Cullifordun “Şirinlər”i olacaq. Tamaşa saat 12:00-da nümayiş olunacaq.

Ay üzrə digər tamaşalar aşağıdakılardır:

4 Mart
V.Siqarev “Ağ ölüm” – 19:00
5 mart
Azərbaycan xalq nağılı “Göyçək Fatma” – 12:00
C.Məmmədquluzadə “Dəli yığıncağı” – 19:00
10 mart
Azərbaycan Milli Peşəkar Teatrının yaranması gününə həsr olunur
M.F.Axundzadə “Sərgüzəşti Vəziri Xani Lənkəran” – 19:00
11 mart
C.Rodari “Çippolino” – 12:00
A.Çexov “Qağayı” – 19:00
12 mart
A.Lindqren “Balaca və damda yaşayan Karlson” – 12:00
L.Nuren “Mən gəldim qızlar...(Müharibə)” 19:00
18 mart
R.Kiplinq “Mauqli” – 12:00
M.F.Axundzadə “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah” – 19:00
19 mart
A.Salmanlı “Möcüzəli pillələr” – 12:00
M.F.Axundzadə “Hekayəti- Xırs quldurbasan” – 19:00
21 mart
A.S.Puşkin “Qızıl balıq” – 12:00; 14:00
22 mart
İngilis xalq nağılı “Şən Elf və Cadugər” – 12:00; 14:00
23 mart
P.Nurəliyeva “Qoğalın sərgüzəştləri” – 12:00; 14:00
25 mart
M.Ələkbərzadə Kod adı “V.X.A.” – 19:00
26 mart
M.Ələkbərzadə Kod adı “V.X.A.” – 19:00
31 mart
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü
Ü.Heydərova “İnanıram”
(monotamaşa) Böyük səhnə – 19:00