Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) işçilər axtarır.

İqtisadiyyat.az xəbər verir ki, ali təhsil müəssisəsi boş olan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edib.

Həmin vakansiyalar aşağıdakılardır:

 

İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsi

 

“İqtisadiyyat” kafedrası üzrə

 

 

Professor

2 ştat

Professor

0,5 ştat

Dosent

9 ştat

Dosent

0,5 ştat

Baş müəllim

1 ştat

 

“İctimai idarəetmə və sosial ­innovasiyalar” kafedrası üzrə

 

 

Kafedra müdiri

1 ştat

Professor

1 ştat

Dosent

1 ştat

Baş müəllim

1 ştat

Müəllim

1 ştat

 

 

“Riyaziyyat və statistika” ­kafedrası üzrə

 

 

 

Professor

1 ştat

Dosent

1 ştat

Baş müəllim

3 ştat

 

Maliyyə və Mühasibat Fakültəsi

 

“Maliyyə və audit” kafedrası üzrə

 

 

Professor

4 ştat

Dosent

4 ştat

Baş müəllim

1 ştat (2 yer olmaqla 0,5 ştat)

Baş müəllim  

0,75 ştat

 

Biznes və Menecment Fakültəsi

 

“Biznes və logistika” kafedrası üzrə

 

 

Professor

2 ştat

Dosent

5 ştat

Dosent

0,5 ştat

Baş müəllim

1 ştat

Müəllim

1 ştat

Müəllim

0,5 ştat

 

MÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİ

 

“Mühəndislik və tətbiqi elmlər” kafedrası üzrə

 

 

Professor

6 ştat

Professor

0,75 ştat

Dosent

7 ştat

Baş müəllim

8 ştat

Müəllim

1 ştat

 

RƏQƏMSAL İQTİSADİYYAT FAKÜLTƏSİ

 

“Rəqəmsal ­texnologiyalar və tətbiqi informatika” kafedrası üzrə

 

 

 

Professor

1 ştat

Baş müəllim

3 ştat

 

TÜRK DÜNYASI İQTİSAD FAKÜLTƏSİ

 

 

Müəllim

1 ştat

 

RUS İQTİSAD MƏKTƏBİ

 

“Tətbiqi iqtisadiyyat” kafedrası üzrə

 

 

Professor

2 ştat

Dosent

9 ştat

Dosent

1,5 ştat (3 yer olmaqla 0,5 ştat)

 

UNEC BİZNES MƏKTƏBİ

 

“Biznesin idarə edilməsi” ­kafedrası üzrə

 

 

Professor

0,5 ştat

Baş müəllim

1 ştat

 

BEYNƏLXALQ MAGİSTRATURA VƏ DOKTORANTURA MƏRKƏZİ

 

“İqtisadi və texnoloji elmlər” ­kafedrası üzrə

 

 

Professor

8 ştat

Dosent

3 ştat

 

ÜMUMİ FƏNLƏRİN TƏDRİSİNİN TƏŞKİLİ DEPARTAMENTİ

 

“Karyera planlaşdırılması və ­inkişafı” kafedrası üzrə

 

 

Kafedra müdiri

1 ştat

 

“Azərbaycan dili” kafedrası üzrə

 

 

Dosent

2 ştat

Dosent

0,75 ştat

Baş müəllim

3 ştat

Baş müəllim

0,75 ştat

 

“Humanitar fənlər” kafedrası üzrə

 

 

Professor

4 ştat

Professor

4 ştat

Dosent

6 ştat

Baş müəllim

1 ştat

Müəllim

3 ştat

Müəllim

0,5 ştat

 

XARİCİ DİLLƏR DEPARTAMENTİ

 

“Xarici Dillərin Tədrisi Mərkəzi” üzrə

 

 

 

Professor

2 ştat

Dosent

3 ştat

Baş müəllim

23 ştat

Baş müəllim

 

4 ştat (8 yer olmaqla 0,5 ştat)

Baş müəllim

0,75 ştat

 

Müəllim

11 ştat

Müəllim

0,5 ştat

 

Gözəl Həşimova