“16” dekabr 2023-cü il tarixdə, saat 10:00-da “Gəncə Cihazqayırma Zavodu” ASC-nin (bundan sonra mətndə “Cəmiyyət” adlanacaq) Gəncə şəhər Vəli Xuluflu 1 ünvanında yerləşən baş ofisində Cəmiyyətin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının növbəti iclası çağrılır.

İqtisadiyyat.az xəbər verir ki, iclasın gündəliyi:

(i) Cəmiyyətin fəaliyyəti üçün tələb olunan müxtəlif maliyyələşdirmə üsulları və vasitələrinin (bank kreditləri, səhmdarlardan cəlb ediləcək borc vəsaitləri, müvafiq zəmanətlərin/qarantiyaların alınması və s.) nəzərdən keçirilməsi və təsdiqi;

(ii) Cəmiyyətin mövcud səhmdarlarının səhmlərinin satışı;

(iii)Digər məsələlər. Cəmiyyətin səhmdarları cağırılan Ümumi Yığıncağının gündəliyi üzrə materialları ilə Cəmiyyətin [Gəncə şəhər Vəli Xuluflu 1] ünvanında yerləşən baş ofisində tanış ola bilərlər.