Azərbaycanın 2014-2023-cü illər ərzində tütün idxalına çəkdiyi xərc açıqlanıb.

Bu barədə İqtisadiyyat.az Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat əldə edib.

Hesabat dövründə ölkənin tütün idxalı xərcləri aşağıdakı kimi olub:

İllər

Tütün idxalına çəkilən xərc

2014

399,3 milyon dollar

2015

297,6 milyon dollar

2016

153,1 milyon dollar

2017

166,5 milyon dollar

2018

165,7 milyon dollar

2019

117,1 milyon dollar

2020

85,5 milyon dollar

2021

90,9 milyon dollar

2022

97,1 milyon dollar

2023

119,9 milyon dollar

 

Gözəl Həşimova