“Rusiya cəmiyyəti görünməmiş xarici təzyiqlər qarşısında mökəmlənir. Bu Rusiya cəmiyyətinin və Rusiya elitasının konsolidasiyasıdır”.

Bunu Rusiya vitse-prezidenti Yuri Uşakov deyib.

“Rusiyanın xarici siyasətinin vəzifələri, əlbəttə ki, ölkənin milli inkişaf və iqtisadi tərəqqi məqsədlərinə maksimum nail olunması ilə bağlıdır. Rusiyanın ənənəvi dəyərləri ideoloji mövqeyi ilə bağlıdır.”