Dünya üzrə ən məşhur şirkətlərin yarandığı illər açıqlanıb.

Bu barədə İqtisadiyyat.az dünya statistikasına istinasən xəbər verir.

Məşhur şirkətlər bu illərdə yaranıb:

Procter&Gamble (P&G): 1837

Siemens: 1847

Pfizer: 1849

Bayer: 1863

Nokia: 1865

HSBC: 1865

Nestle: 1866

Mitsubishi: 1870

Toshiba: 1875

Chevron: 1879

Coca-Cola: 1886

Johnson & Johnson: 1886

General Electric: 1892

PepsiCo: 1898

Ford: 1903

Shell: 1907

General Motors: 1908

L'Oréal: 1909

Boeing: 1916

Mercedes-Benz: 1926

Nissan: 1933

Toyota: 1937

Volkswagen: 1937

Samsung: 1938

McDonald's: 1940

Sony: 1946

Honda: 1948

Nike: 1964

Microsoft: 1975

Apple: 1976

Dell: 1984

Amazon: 1994

Netflix: 1997

Google: 1998

Alibaba Group: 1999

Tesla: 2003

Facebook: 2004

Twitter: 2006

Zoom: 2011

TikTok: 2016

 

Gözəl Həşimova