"Dəzgahqayırma Zavodu" ASC səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

İqtisadiyyat.az xəbər verir ki, yığıncağın avqustun 30-da keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Ümumi yığıncağın gündəliyi.

1. "Dəzgahqayırma Zavodu" ASC-nin 2023-cü ilin yekunlarına dair maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə hesabatın müzakirəsi və təsdiqi. 

2. "Dəzgahqayırma Zavodu" ASC-nin kreditorlar qarşısında öz öhdəliklərini yerinə ye­tirməsi məqsədilə "Dəzgahqayırma Zavodu" ASC-nin aktivlərinin satılması və onların dəyərinin müəyyən edilməsi.

3. "Dəzgahqayırma Zavodu" ASC-nin təşkilati-hüquqi formasının dəyişərək MMC-yə çevrilməsi.

4. "Dəzgahqayırma Zavodu" ASC-nin ləğv olunaraq cəmiyyətə məxsus bütün səhmləri­nin dövriyyədən çıxarılması.

5. "Dəzgahqayırma Zavodu" ASC-yə müraciət etmiş səhmdarlara məxsus səhmlə­rin ləğv edilərək cəmiyyətdən ayrılması və çıxan səhmdarlarla səhmlərə uyğun payın natura şək­lində təhvil-təslim olunması, həmçinin təhvil-təslim aktının, razılaşma müqaviləsinin imzalanması sə­lahiyyətinin icra orqanının rəhbərinə həvalə edil­məsi.

6. "Dəzgahqayırma Zavodu" ASC-nin tərkibindən yenidən təşkilin ayrılma formasında yeni hüquqi şəxsin ayrılması.

7. "Dəzgahqayırma Zavodu" ASC-nin nizamnaməsinin yeni redaksiyada təsdiqi.

8. Mülki Məcəllə­nın 49-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş səlahiy­yətlərin "Dəzgahqayırma Zavodu" ASC-nin icra orqanının rəhbərinə həvalə edilməsi.