"Təmiz Şəhər" ASC ““Təmiz Şəhər” ASC-nin təsərrüfat sahələrində əkilmiş ağac və bitkilərə qulluğun göstərilməsi xidmətinin satınalınması” üzrə tender elan edir.

İqtisadiyyat.az xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 150  manatdır. Müsabiqə fevral ayının 28-də başlayır.Tələb olunan sənədlər martın 28-dək, təkliflər isə aprelin 5-dək təqdim edilməlidir. Zərflər aprel ayının 6-da açılacaq.

Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 1301914311

Satınalan təşkilatın ünvanı: 

Çatdırılma yeri: "Təmiz Şəhər" ASC-nin təsərrüfat sahələri

Çatdırılma müddəti: 12 ay

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri) Qüdrətov Tural - Şöbə müdiri

Email: [email protected]

Əlaqə telefonu: 0124644111

Başlıq

Açıqlama

Miqdar

Ölçü vahidi

1

Dekorativ ağaclar və bitkilərə qulluq (zeytun ağacıları daxil)

- Dekorativ ağac və bitki sayı – 12000 ədəd - Zeytun ağacı sayı – 1000 ədəd - Sahəsinin (əkilmiş sahə) ölçüsü – 38000 m2 - Ağac və bitkilərin gübrələnməsi və müxtəlif xəstəliklərə qarşı dərmanlanması – bir dəfədən az olamayaraq Tələb olunan materiallar və ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Ağac və bitkilərin budanması – bir dəfədən az olamayaraq Tələb olunan ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Sahənin tam şumlanması (38000 m2) - bir dəfədən az olamayaraq Tələb olunan ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Ağac və bitkilərin əhəglənməsi - bir dəfədən az olamayaraq Tələb olunan ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Ərzinin (38000 m2) yabanı otlardan təmizlənməsi və ərazidən daşınmasının– Hər həftə Tələb olunan texnika və ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Hava şəraitinə uyğun olaraq həftə ərzində 1 və ya 2 dəfə ağac və bitkilərin suvarılması Suvarma üçün istifadə olunan ləvazimatlar tam şəkildə podratçı tərəfindən təmin olunmalıdır - Çən, su nasosları, su şlanqları və s. - Xidmət müddəti ərzində qurumuş ağac və bitkilərin yenisi ilə əvəz olunması (Quruyan ağac və bitkiyə uyğun olaraq dəyişdirilməsi) Podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Ağaclar və bitkilərin dekorativ formaya salınması – bir dəfədən az olamyaraq Tələb olunan ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Xidmət müddəti ərzində ağacların artırılması məqsədi ilə ağaclardan tingələrin yetişdirilməsi - Tələb olunan materiallar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir.

12

ay

2

Meyvə ağacları

- Ağacların sayı – 1000 ədəd - Sahəsinin (əkilmiş sahə) ölçüsü – 5000 m2 - Ağacların gübrələnməsi və müxtəlif xəstəliklərə qarşı dərmanlanması – bir dəfədən az olamayaraq Tələb olunan materiallar və ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Ağacların budanması – bir dəfədən az olamayaraq Tələb olunan ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Ağacların əhənglənməsi - bir dəfədən az olamayaraq Tələb olunan ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Ərzinin yabanı otlardan təmizlənməsi və ərazidən daşınmasının – Hər həftə Tələb olunan texnika və ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Hava şəraitinə uyğun olaraq həftə ərzində 1 və ya 2 dəfə ağacların suvarılması Suvarma üçün istifadə olunan ləvazimatlar tam şəkildə - Çən, su nasosları, su şlanqları və s. - Sahənin tam şumlanması (5000 m2) - bir dəfədən az olamyaraq Tələb olunan ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Xidmət müddəti ərzində qurumuş ağacların yenisi ilə əvəz olunması (Quruyan ağac və bitkiyə uyğun olaraq dəyişdirilməsi) Podratçı tərəfindən təmin edilməlidir - Hasarlanmış sahəsin (meyva ağacları olan 5000m2) çöl tərəfdən 1 m dairəsində yabanı otlardan təmizlənməsi və ərazidən daşınması – hər həftə Tələb olunan texnika və ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Xidmət müddəti ərzində ağacların artırılması məqsədi ilə ağaclardan tingələrin yetişdirilməsi Tələb olunan materiallar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir

12

ay

3

Balaxanı şəhər tullantılarının zərərsizləşdirilməsi poliqonunda çəmənə (qazon) xidmətin göstərilməsi

- - Sahənin ölçüsü – 6200 m2 - Çəmənin biçilməsi (6200 m2) – hər həftə Tələb olunan anadanlıq və ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Çəmənin gübrələnməsi və müxtəlif xəstəliklərə qarşı dərmanlanması – iki dəfədən az olmayaraq Tələb olunan materiallar və ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Çəmən sahəsinin ətrafında (6200 m2) olan yabanı otların təmizlənməsi və ərazidən daşınması – hər həftə Tələb olunan texnika və ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Xidmət müddəti ərzində qurumuş çəmənin yenisi ilə əvəz olunması Podratçı tərəfindən təmin edilməlidir - Çəmənin daim suvarılması Suvarma üçün istifadə olunan ləvazimatlar tam şəkildə - Çən, su nasosları, su şlanqları və s.

12

ay

4

Balaxanı bərk məişət tullantılarının çeşidlənməsi zavodunun ərazisində çəmənə (qazon) xidmətin göstərilməsi

- Sahənin ölçüsü – 5000 m2 - Çəmənin biçilməsi (5000 m2) – hər həftə Tələb olunan anadanlıq və ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Çəmənin gübrələnməsi və müxtəlif xəstəliklərə qarşı dərmanlanması – iki dəfədən az olmayaraq Tələb olunan materiallar və ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Çəmən sahəsinin ətrafında (5000 m2) olan yabanı otların təmizlənməsi və ərazidən daşınması – hər həftə Tələb olunan texnika və ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Xidmət müddəti ərzində qurumuş çəmənin yenisi ilə əvəz olunması Podratçı tərəfindən təmin edilməlidir - Çəmənin daim suvarılması Suvarma üçün istifadə olunan ləvazimatlar tam şəkildə - Çən, su nasosları, su şlanqları və s.

12

ay

5

Qala istismar təmizlik sahəsində yerləşən ofisin həyətindəki çəmənə (qazon) xidmətin göstərilməsi

- Sahənin ölçüsü – 200 m2 - Çəmənin biçilməsi (200 m2) – hər həftə Tələb olunan anadanlıq və ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Çəmənin gübrələnməsi və müxtəlif xəstəliklərə qarşı dərmanlanması – iki dəfədən az olmayaraq Tələb olunan materiallar və ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Çəmən sahəsinin ətrafında (200 m2) olan yabanı otların təmizlənməsi və ərazidən daşınması – hər həftə Tələb olunan texnika və ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Xidmət müddəti ərzində qurumuş çəmənin yenisi ilə əvəz olunması Podratçı tərəfindən təmin edilməlidir - Çəmənin daim suvarılması Suvarma üçün istifadə olunan ləvazimatlar tam şəkildə - Çən, su nasosları, su şlanqları və s. ay 12

- Sahənin ölçüsü – 200 m2 - Çəmənin biçilməsi (200 m2) – hər həftə Tələb olunan anadanlıq və ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Çəmənin gübrələnməsi və müxtəlif xəstəliklərə qarşı dərmanlanması – iki dəfədən az olmayaraq Tələb olunan materiallar və ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Çəmən sahəsinin ətrafında (200 m2) olan yabanı otların təmizlənməsi və ərazidən daşınması – hər həftə Tələb olunan texnika və ləvazimatlar podratçı tərəfindən təmin edilməlidir. - Xidmət müddəti ərzində qurumuş çəmənin yenisi ilə əvəz olunması Podratçı tərəfindən təmin edilməlidir - Çəmənin daim suvarılması Suvarma üçün istifadə olunan ləvazimatlar tam şəkildə - Çən, su nasosları, su şlanqları və s. ay 12

12