Azərbaycanda “Reproduktiv sağlamlıq haqqında” model qanun layihəsi hazırlanıb.

İqtisadiyyat.az bildirir ki, layihə 4 fəsil və 22 maddədən ibarətdir.

Qanun layihəsinin I fəsli ümumi müddəaları nəzərdə tutur.

Bu fəsildə əsas anlayışlar, reproduktiv sağlamlığın qorunması sahəsində üzv dövlətlin vəzifələri, müvafiq olaraq ayrı maddələrlə təsbit edilmiş qadınların, eləcə də kişilərin reproduktiv sağlamlıqlarının qorunması və qanunvericiliklə bu qorunmanın, habelə reproduktiv hüquqların həyata keçirilməsini təmin edən subyektllərlə bağlı müddəalar yer alıb.